*/ DIJ - Deutsches Institut für Japanstudien
Home

Miscellanea

Info

Nihon no kagaku gijutsu seisaku no sūsei. Kagaku Gijutsu Kaigi dai 18 gō tōshin "Shin-seiki ni mukete toru beki kagaku gijutsu no sōgōteki kihon hōsaku ni tsuite" oyobi sore ni taisuru Nihon no kakkai kara no hankyō 

1992, Deutsches Institut für Japanstudien, Bonn, Tokyo, 127 S., ISBN 3-938257-04-0, nicht mehr lieferbar / 品切.


Abriss

 

 

© Copyright 2018 DIJ